Gisteren gaf ik een gastcollege op de Fontys Hogeschool voor Journalistiek in Tilburg. Ik was gevraagd om wat te vertellen over ‘literaire reportages’. Na een paar citaten en wat anekdotes, een stukje biografie en een paar vragen heen en weer, was de conclusie, geloof ik, dat je in een klaslokaal eigenlijk niks te zoeken hebt. De lerares zat naast me en  zweeg met een ongemakkelijke glimlach. Ik zag een paar studenten een beetje kwaaiig kijken en denken: godver, ik wíst het